Novinky

Členské příspěvky vybírá Leoš Hrušovský v hasičské zbrojnici

tento pátek 5.2.2021 v době od 17 do 19 hodin. Příspěvek lze uhradit převodem na účet SDH č.193890555/0300.

Do příkazu k platbě je vždy třeba uvést jméno člena, v případě platby za více členů uvést všechna jména.

Výše příspěvku:

aktivní člen 150,- Kč

důchodci a studenti 100 Kč

 

Zdeněk Jinoch

SDH Dolní Bousov pořádá nábor dětí do kroužku mladého hasiče. Nábor proběhne 17.9. 2020 v 17.00. hod v hasičské zbrojnici Dolní Bousov . Podmínkou je staří 7 let a více. Budeme se těšit .